Elva vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har fått ett tilläggsuppdrag för att starta enheter för ungas psykiska hälsa. Bland de första som startade var Guldvingens vårdcentral i Lidköping, som dock av platsbrist placerade sin nya enhet i Skara.

I den andra omgången har ytterligare en vårdcentral i Skaraborg fått detta tilläggsuppdrag. Det är Närhälsan Oden i Falköping, som nu planerar att öppna inom kort.

— Vi hoppas kunna rulla igång en liten verksamhet om ungefär två veckor, säger vårdcentralschefen Lena Torstensson.

Anette Bergsten har rekryterats som chef för projektet på halvtid. En psykolog och en psykoterapeut är också rekryterade och förhandlingar pågår med fler medarbetare. Tanken är att starta i mindre skala och sedan utöka verksamheten.

Den nya enheten för ungas psykiska hälsa kommer att finnas i tillfälliga lokaler till en början. Men tanken är att den ska inrymmas på Oden efter att vissa ombyggnationer är färdiga.

— Det blir i oktober om allt går som planerat, säger Lena Torstensson.