Big Rock Energy vill provborra inom ett en kilometer brett område som börjar söder om Stenstorp och sträcker sig 5,5 kilometer rakt västerut, bland annat över Segerstad.

Den förra ansökan för samma 550 hektar stora område avslogs av Bergstaten, bland annat för att bolaget inte hade kompetens inom företaget för undersökningarna.

— Vi har knutit till oss kompetens, och ska bland annat utföra borrningar i egen regi, säger Carl-Adam Andersson, vd för bolaget.

Big Rock Energy tänker dels göra rena skrivbordsjobb med data och bergrundsmaterial som Sveriges Geologiska undersökningar, SGU, samlat in. Bland annat finns uppgifter om gas i tre brunnar.

Annons

Men man vill också göra provborrningar och ta upp borrkärnor som ska undersökas.

— Det är svårt att säga hur många borrhål som behövs, vi börjar med ett eller ett par hål, säger Carl-Adam Andersson.

Systerbolaget Big Rock Exploration har fått sedan tidigare ett undersökningstillstånd som omfattar 18 000 kvadratkilometer på Falbygden. Tillståndet överklagades ända upp till högsta förvaltningsrätten, som inte tog upp det för prövning.

Hål vid Snösbäck

Nu planerar man för två borrhål på Snösbäck, utmed vägen mellan Falköpings flygplatss och Uddagården. Markägaren har gett tillstånd. Carl-Adam Andersson säger att man väntar klartecken från Länsstyrelsen och Bergstaten för den arbetsplan man lämnat in.

De borrkärnor som tas upp ner till ungefär 100 meters djup kommer att analyseras. Om den analysen ger skäl att fortsätta är nästa steg flödestester för att se hur mycket gas som kommer upp.

— Först då kan man avgöra om det är ekonomiskt intressant att gå vidare, säger Carl-Adam Andersson.

Det är i första hand metangas man letar efter i Västgötaskiffern, även om det inte är uteslutet att det finns olja i marken.