Allt är noga genomtänkt hur man får in patientflödena på bästa sätt. Logistik är viktigt, liksom att hålla ihop vårdzoner.

Investeringen i Skövde

Etapp miljoner kronor

Huvudetapp 1         465

Akutblocket            160

Tandvårdshuset      ..

Investeringen i Skövde

Etapp miljoner kronor

Huvudetapp 1         465

Akutblocket            160

Tandvårdshuset      193

Huvudetapp2          476

Huvudetapp3          534

S:a 1828

– Vi har tänkt till och tar höjd för framtiden, säger regionrådet Alex Bergström när han, Susanne Larsson, Johan Ask och Carl Wiktorsson, alla på regionlistan för socialdemokraterna, visar vad de vill förverkliga under den nya mandatperioden.

Det är PCB-saneringen som har satt igång ombyggnadsprojekten som pågår vid sjukhuset i Skövde. Vårdavdelningarna håller på att färdigställas. Nu ligger nya etapper i startgroparna.

Till vänster om entréhallen är det grävt för det nya BK-huset (barn- och kvinnor), där förlossning och BB ska ligga tillsammans. Entréhallen ska göras mer patientvänlig, det ska öppnas för mer ljus och eventuellt flytta fram restaurangen. Den nya operationsavdelningen blir anpassad till moderna mått, med rum som är dubbelt så stora. Man har till och med tagit i lite i överkant, för att kunna växa med framtida behov. Akuten blir dimensionerad för antalet som söker akutvård.

Stabschef Eva Sundström är överens om att satsningarna är nödvändiga.

– Skövde är det största akutsjukhuset och navet i Skaraborgs sjukhus.

Den snabba medicinska utvecklingen kräver framförhållning.

– Om tio år gör vi det de gör på Sahlgrenska idag. Om 20 år är det standard.

Akutmottagningen

Den nya akuten ska byggas där en parkering ligger idag. En ny parkering ska byggas.

– Skövde tar emot 50 000 patienter per år på 20 rum, vilket är alldeles för få. Akuten bör ha ett rum per 1000 invånare och år, säger Eva Sundström.

Med nybygget klarar sjukhuset volymerna.

Annons

– Vi kommer också att lösa planerna på att införa en särskild barnakut, som vi talat länge om, säger Susanne.

En viss psykiatrisk akutverksamhet ska även finnas vid sjukhuset.

– Det är bra att inte bara ha det koncentrerat i Falköping, som idag.

Två miljarder

Den sammanlagda notan blir på knappt två miljarder kronor och beslut tas i november. Alla etapper ska vara klara år 2022.

En halv miljard läggs i Lidköping och en kvarts i Falköping, på den nya psykiatribyggnaden.

– Det här är helt nödvändiga investeringar, som kommer att bli lönsamma, säger Alex.

Eftersom det inte är lämpligt att bygga om samtidigt som verksamhet pågår, tömmer man avdelningarna.

– Vi har även bra avtal med byggherren att ta hänsyn till om buller blir för starkt för patienter och i så fall stänga av . En bra överenskommelse, säger Eva Sundström.

Jourcentral tillbaka

En förutsättning för att allt ska fungera är att jourcentralen flyttar in igen, menar socialdemokraterna.

– Vi måste ha en vårdcentral här vid sjukhuset, med tillhörande jourcentral, säger Alex Bergström.

Detta kommer att avlasta akuten och göra det smidigare för patienten.

– Vi vill hålla ett samlat grepp om vården, säger Susanne.

Om det blir Närhälsan eller något privat alternativ som ska driva vårdcentral spelar ingen roll.

– Jag tycker att vårdcentralerna ska prata ihop sig om ett alternativ, säger Alex Bergström, som menar att det finns en politisk enighet om detta.