Tomterna är belägna i kvarteret Vindspelet i Trädgårdsstaden etapp 3, som är belägen precis söder om Gamla Törebodavägen och norr om Mellomkvarnsbäcken.

Enligt pressmeddelandet står det fritt för alla registrerade i Skövde kommuns tomtkö att söka tomterna. Ansökningsperioden sträcker sig från och med kommande fredag, den 8 november till och med måndag den 9 december. Därefter börjar arbetet med att fördela tomterna utifrån den sökandes placering i tomtkön.

För den som är intresserad av att besöka området kommer det att finnas skyltar på plats, med respektive fastighets namn, som markerar var de aktuella tomterna ligger.

– Det känns bra att kunna erbjuda nya villatomter till privatpersoner, eftersom vi vet att efterfrågan är stor på just detta, säger Carl-Johan Malm, mark- och exploateringsingenjör på Skövde kommun, i pressmeddelandet.

Läs mer: Trädgårdsstaden växer så det knakar