Skövde kommun är via Skövde Stadshus AB helägare av Skövdebostäder. Därmed har man rätt att göra en så kallad värdeöverföring från bolaget till kommunen. Detta dock under förutsättning att pengarna används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Hittills har Skövde kommun inte tagit ut någon vinst ur Skövdebostäder. Vid tisdagens ksau fanns dock ett förslag på detta, som fick gehör av en majoritet och som nu ska upp i kommande fullmäktige för beslut.

– Det här verktyget har vi inte använt förut, men nu finns det en bred politisk enighet om att vi vill vi se en värdeöverföring även från Skövdebostäder till kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Detta är ett sätt att nyttja de tillgångar som finns inom vår kommunkoncern med hänsyn till Skövdes utveckling. Sett till bolagets mycket goda ekonomi är det rimligt att göra en utdelning som bidrar till viktiga insats inom det bostadssociala området, säger oppositionsrådet Johan Ask (S).

När det gäller storleken på utdelningen är förslaget till kommunfullmäktige att bolaget ska bidra med 15 miljoner från 2018 års överskott. Det motsvarar 12 procent av den totala vinsten som landade på 117 miljoner kronor. Förslaget innebär också att en utdelning om 10-20 procent av bolagets årliga resultat fortsätter att göras framöver.

– Det är först när man vet hur resultatet blev som man kan fastställa nivån och summan. Ett uttag får inte skada bolaget, utan det måste kunna fortsätta sin verksamhet och stå stabilt ekonomiskt även efter att ett uttag har gjorts, konstaterar Jonsson.

Annons

Från Skövdebostäders sida ser man inga hinder för att den föreslagna vinstutdelningen.

– Skövdebostäder AB har en stark ekonomi, med en omsättning på 343 miljoner och ett prognostiserat resultat på 117 miljoner. Mot bakgrund av det finns det möjligheter för oss att göra en utdelning som stärker de ekonomiska förutsättningarna för vår ägare, säger Bernt Mårtensson (M), ordförande i Skövdebostäder, i ett pressmeddelande.

– Vi ser inte att det här kommer att påverka bolagets utvecklingsmöjligheter och fortsatt vara en hyresvärd i Svensk toppklass.

När det gäller den här typen av uttag av vinst ur ett allmännyttigt bostadsbolag är det reglerat i lag att pengarna används inom ramen för en kommuns bostadsförsörjningsansvar.

Hur de ska nyttjas här i kommunen finns inget exakt uttalat ännu, men åtgärder som boendestöd för personer med funktionsnedsättning, ungdomsboende för ungdomar med social problematik, tryggat boende natt och larm samt stödboende inom missbruksvården nämns i förslaget.

– Det är delar av våra verksamheter där vi kan påvisa att vi har väldigt stora omkostnader och då kan vi använda Skövdebostäders överskott att finansiera delar av den verksamheten, säger Katarina Jonsson.