I samband med utgrävningarna 2015 av den gamla gårdskyrkan och kyrkogården i Varnhem hittades också stolphål efter ett hus som funnits på platsen. Med hjälp av georadar fick arkeologerna fram indikationer på att det funnits ett långhus där.

– Sannolikt är det huvudbyggnaden på storgården som funnits intill gårdskyrkan. Det är rimligt att anta att huvudbyggnaden låg närmast kyrkan i sten som var gårdens finaste byggnad, berättar Maria Vretemark som håller i projektet.

Markundersökningen antyder att långhuset varit mellan 30 och 40 meter långt.

– Vid utgrävningarna tror vi att vi kan få fram vägglinjer till ett helt hus och genom att analysera golvlagret kan vi få fram hur det var disponerat och mer information om vardagslivet och boendet, säger Maria Vretemark.

Även gränsen mellan kyrkogården och boplatsen hoppas man kunna hitta markörer för.

Annons

Sammanlagt 29 studenter och fem lärare från kursen Publik arkeologi kommer att delta i utgrävningen.

– Det innebär att studenterna även kommer att ta emot besökare och berätta om utgrävningen och guida grupper. Vi har en fast guidetur varje dag, men det är förstås öppet för besökare hela dagarna med start måndagen 26 juni och två veckor framåt, berättar Maria Vretemark.

De väntade fynden blir i första hand krukskärvor, matrester och liknande. Tidigare har bland annat en slipsten hittats. Inga publikmagneter precis, men så mycket mer behövs inte.

– Vi har faktiskt på bara fem veckor i år haft 16 000 besökare vid Kata gård.

Någon ny överbyggnad liknande den som ställts upp över den utgrävda gårdskyrkan är inte aktuell.

– Det behövs inte eftersom det här inte behöver skyddas. Däremot kommer vi att markera det på något sätt så att besökarna kan få en uppfattning om hur det en gång såg ut här, säger Maria Vretemark.

LÄS MER: Se invigningen av Kata gård

LÄS MER: Spännande fynd i Varnhem