Detta görs för att öka brukarnas säkerhet och säkerställa kvaliteten när det gäller nyckelhantering, menar kommunen i ett pressmeddelande.

För att kunna använda den digitala nyckeln kommer en låsenhet att installeras på brukarnas dörr. Installationen börjar under februari månad. När hemtjänstpersonalen kommer hem till brukaren låser de upp dörren med en mobiltelefon. Det är bara behörig personal som kan öppna dörren genom att använda en kod i mobiltelefonen. Hemtjänstens mobiltelefoner är godkända och har en hög säkerhetsklass. Brukaren och dess anhöriga kommer däremot att använda en vanlig nyckel för att öppna dörren.

– Vi gör det här arbetet för att våra brukare ska känna mer trygghet och närhet. Med en nyckelfri hemtjänst kan vi komma hem till våra brukare med mycket kortare varsel. Vi slipper också hantera tusentals nycklar, något som kommer underlätta arbetet för vår personal avsevärt, säger Carola Låstberg, avdelningschef för Skövde kommuns hemtjänst och insatserna för hälso- och sjukvård.

Brukare som har privata utförare kommer att omfattas av den nyckelfria hemtjänsten under hösten 2018.