Redan i juni valdes Adam Johansson (M) till nytt kommunalråd efter Dan Gabrielsson (S). Centerns Karola Svensson sitter kvar som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Valet gjordes med stöd av Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet, sedan samarbetet mellan S, C och KD spruckit.

SD:s motförslag

Det var när Ingvor Bergman (S) på måndagskvällen föreslogs som andre vice ordförande, och därmed oppositionsråd, som SD nominerade Jonas Larsson som motkandidat. Voteringen gav Bergman 17 röster mot Larssons nio, medan 25 röster var blanka.

På fullmäktigemötet avsade sig Ingvor Bergman sin plats i barn- och utbildningsnämnden, där hon är ordförande. Där föreslog valberedningen Centerns Eva Dahlgren som ny ordförande. Även moderaten Ed Kahrs lämnar presidiet, KD:s Angela Joelsson föreslogs som förste vice ordförande och Fredy Neüman (S) som andre vice ordförande. Här nominerade SD Johanna Johansson som andre vicde ordförande. I voteringen fick Neüman 19 röster, Johansson nio medan 23 röster var blanka.

Sture Olsson (M) valdes som ordförande i socialnämnden, med Rune Lennartsson (C) som förste vice ordförande och nuvarande ordförande Susanne Larsson (S) som andre vice ordförande.

Efter Wallemyr

I kompetens- och arbetslivsnämnden blev Karoline Lundberg ordförande sedan Vanja Wallemyr (C) avsagt sig uppdraget. Centerns Hillevi Wallgren blev andre vice ordförande efter Karoline Lundberg.

Annons

Tekniska nämnden kommer lite på efterkälken i maktskiftet. På måndagskvällen lämnade Hans Johansson (C) sina uppdrag i nämnden, och Vanja Wallemyr valdes in som förste vice ordförande efter honom. Där är fortsatt Johanna Svensson (S) ordförande eftersom förslaget att välja nytt presidium i den nämnden bordlades. Första nästa fullmäktigesammanträde kommer Wallemyr att föreslås som ordförande.

Carp in i KS

Liberalernas Annika Carp valdes in som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen på den vakanta platsen efter Hans Johansson (C), som även lämnade det uppdraget. Fram till nu har Liberalerna, med två mandat i fullmäktige, inte ens haft en ersättarplats i kommunstyrelsen.