Det är Skövde kommun, Västtrafik och Nobina som har projektet tillsammans.

Projektet Bussmiljönärerna riktar sig till människor som bor och arbetar i Skövde och Skultorp och genomförs under fyra månader. Det går ut på att tio Skövdebor fått ett periodkort för att åka kollektivt till jobbet istället för att köra sina egna bilar. Avsikten är att de som får möjlighet att testa ska fortsätta åka buss även efter att projektet är avslutat

Nu har man nått halvvägs och svaren är positiva: fyra av fem resor till och från arbetet har gjorts med buss.

Förutom att mäta hur stor del av resorna som gjorts med buss har också frågor ställts till deltagarna.

Annons

På frågan om de känner någon skillnad fysiskt eller psykiskt av att åka mer buss svarar över 60 procent av deltagarna att de gör det.

De uppger att skälen till detta är minskad stress på morgonen för att de slipper leta efter parkering, de är piggare för att de får röra sig mer och lugnare för att de hinner svara på några mejl medan de sitter på bussen.

Flera deltagare påtalar också att det är mycket smidigare att åka buss än vad de trodde och att inställningen till kollektivtrafiken blivit positivare.

Men det finns även förbättringspotential för att ännu fler resor ska göras med buss. Många av deltagarna önskar ännu fler avgångar på kvällarna för att kunna ta sig till fler aktiviteter än bara jobb. Att vissa avgångar går både före och efter utsatt tid är även något som deltagarna påtalar.

Trots detta anser nio av de tio deltagarna att de kommer fortsätta åka buss efter det att projektet är slut och sju säger procent säger att de instämmer helt eller delvis på frågan om de skulle rekommendera buss till sina kollegor på jobbet. Sju anser även att det är enkelt att åka buss.

Projektet pågår mars månad ut.

Läs även: "Jag vill förändra mitt bilåkande"