Den automatiska rösten som ropar ut hållplatsens namn från bussarna har blivit en plåga för Marzena och Zbigniew Maryniuk. De bor 45 meter från busshållplatsen Myggdansvägen i Södra Ryd. Där stannar bussen som trafikerar linje sex.

Paret berättade i en artikel förra veckan att problemen började i maj.

LÄS MER: Högljudda bussar plågar familj i Södra Ryd

Trots att de klagat flera gånger till Västtrafik har ingen hört av sig.

– Det är olyckligt att de inte har fått svar, det måste blivit en miss i kommunikationen. De är varmt välkomna att höra av sig Västtrafiks kundservice så vi får direktkontakt med dem, säger Vicki Maier, kommunikatör på Nobina.

De yttre utropen infördes i våras för att öka tillgängligheten för exempelvis resande med nedsatt syn.

– Vi på Nobina gör kontinuerliga kontroller och det gör också Västtrafik, inte bara av ljudvolymen utan också andra saker som att det är rätt skyltning och rent och snyggt på bussarna. Upptäcks något som avviker så korrigeras det, förklarar Vicki Maier.

Det ljudtekniska systemet som finns i bussarna styrs med ett datasystem.

– Enligt våra kontroller har ljudvolymen legat inom givna ramar. Efter den inkomna synpunkten går vi nu igenom alla bussar som kör i Skövde stadstrafik en extra gång för att säkerställa att ljudvolymen inte är för hög. Om det behövs så ser vi till att Västtrafik korrigerar volymen, säger Vicki Maier.

Annons

Nobina är bussbolaget som kör på uppdrag av Västtrafik.

Relaterat: Grannar störs av bussarnas högtalare