Han menar att vi alla måste jobba ihop 14 700 kronor för att sedan skicka ner 4 700 till Bryssel.

– Jag är inte intresserad av att betala politikernas limousineresor där nere. Det vore bättre om vi satsade pengarna på polis, försvar, sjukvård, tull och infrastruktur. Dessutom borde vi ta hand om våra pensionärer och ge de hemlösa tak över huvudet, fortsätter Nils Lagerblad.

Han konstaterar också att EU en gång startades för att skapa en långvarig fred i Europa.

– Men det är inte därifrån hotet kommer, det finns i Asien och på andra sidan Östersjön. Om något skulle inträffa ska vi då låta USA använda Sverige som en skjutbana? undrar Lagerblad.

Skövdes förste röstare vill sänka EU-avgiften kraftigt – inte öka den.

I två dagar kommer röstningslokalen att vara placerad på Bagaren eftersom det pågår en bolagskonferens i stadshuset, men på fredag flyttar man dit igen. Oavsett var man bor i landet kan man rösta där om man har med sig röstkort och legitimation.

FAKTA: EU-valet

Europaparlamentsvalet 2019 äger rum i Europeiska unionen den 23–26 maj 2019 för att välja..

FAKTA: EU-valet

Europaparlamentsvalet 2019 äger rum i Europeiska unionen den 23–26 maj 2019 för att välja 705 ledamöter av Europaparlamentet för mandatperioden 2019–2024.

Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.

EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet. Ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att få plats i Europaparlamentet.

Förtidsröstningen startade idag, onsdag.

Annons

Eu
Val