Närhälsan, som driver regionens egna vårdcentraler, har nyligen startat en virtuell läkarmottagning vid namn Närhälsan online. Där är det möjligt att träffa läkare genom videosamtal i mobilen genom att boka in sig på ett antal föreslagna tider.

Primärvårdsstyrelsen, politisk utförarstyrelse för Närhälsan, vill sätta priserna för läkarbesök online till 100 kronor oavsett vilken vårdcentral man är listad på. Samma pris föreslås för digitala möten med arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) och att det ska kosta 50 kronor för övriga besök.

Men Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har i ett beslut på onsdagen sagt nej. I vårdvalet för vårdcentraler kostar det väsentligt mer att besöka en annan vårdcentral än den man är listad på.

Annons

Det skulle bli en konkurrensfördel för Närhälsan om priset blev detsamma oavsett var man är listad för besök på Närhälsan online, enligt HSS.

Vid besök hos annan vårdgivare har det också funnits ett avdrag som ekonomiskt belastar den vårdcentral patienten är listad vid. Detta föreslås emellertid förändras genom ett annat beslut i HSS samma dag.

Enligt detta förslag, som ska till regionfullmäktige, stryks avdraget för den vårdcentral patienten är listad på vid digitala vårdkontakter. Istället ska pengarna tas från i första hand vårdvalsbudgeten och i andra hand pengar för den pågående omställningen av hälso- och sjukvården. Det handlar om cirka två miljoner kronor per månad för regionen.

Avdraget för ett läkarbesök är på 500 kronor för en vårdcentral. Detta anses dränera vårdgivarna utan att de har möjlighet att påverka vården. Framförallt slår det mot mindre vårdcentraler. Patienterna berörs däremot inte av dessa nya regler.

Det framhålls även att det bör göras en översyn av ersättningar och patientavgifter för digitala vårdtjänster.

Dagens medicin har tidigare rapporterat om att Doktor.se köpt Vingåkers vårdcentral i Sörmland. Besök i primärvården är avgiftsfria i Sörmland, varför företaget kan erbjuda gratis digitala vårdbesök till patienter i hela landet.