Sedvanliga årsmötesärenden och val genomfördes.

Skövde Närradioförening är en ideell förening och har till uppgift att främja närradiointresset inom Skövde kommun. De sänder från masten i Billingen och sprider ut vår radio över bygden med olika program, sju dagar veckan. Alla föreningar, organisationer etc är välkomna att sända egna program om sin verksamhet.

De har även flera politiska föreningar som medlemmar och som sänder egna program. Föreningen direktsänder från bl.a. kommunfullmäktige i Skövde och från Regionfullmäktige i Vänersborg. Våra programtider kan återfinnas i Skövde Nyheter. Sammanslutningen har även en egen hemsida där man kan finna mer information om vår verksamhet.

De har nyligen i samverkan med Skövde kommun startat upp flerspråkiga program för nyanlända i kommunen. Vår styrelse väljs från många olika medlemsorganisationer. De har även en hedersledamot i styrelsen, Liz Malmros.

Valda till nästa årsmöte 2018 : Ordförande Johan Ekström, vice ordförande Anders Karlsson, sekreterare Eine Pettersson, kassör Maritha Eriksson, ledamöter, Nils- Åke Persson, Ruben Danling och Henry Andersson. Suppleanter: Gustaf Danling och Linus Brifelt. Olle Forseland har tyvärr efter lång och trogen tjänst avböjt återval p.g.a. flyttning till annan ort.