Frågan om nya lokaler har varit på agendan för kulturföreningen sedan millennieskiftet, med planerna på ett moskébygge som ett spår under ett antal år.

Läs mer: Bygglov för moské löper ut

Redan tidigare hade dock Skövde muslimska kulturförening lämnat Stiftelsen Skövde moské och på egen hand börjat söka efter nya lokaler. Det arbetet fortgår, men hittills utan att man lyckats hitta några alternativ.

– Vi har akut letat efter en ny lokal i fem år. Det fortsätter vi med, men det har blivit allt svårare, säger Smajo Sahat, imam och kulturföreningens andlige ledare.

– Vi söker överallt. Inledningsvis har vi börjat i Södra Ryd, där det varit lättast att hitta lokaler tidigare, men vi letar också brett. Vi kan vara där det finns plats.

Annons

Smajo Sahat konstaterar att föreningen har medlemmar i hela Skaraborg och inte bara i Ryd och Skövde. Därmed är den geografiska lokaliseringen inte självklart knuten till en viss plats, utan många medlemmar måste ändå förflytta sig med olika fortskaffningsmedel för att ta sig till moskén, menar han.

Letandet görs också via alla upptänkliga kanaler.

– Alla medlemmar har öron och ögon öppna och vi har även försökt med kommunen. Vi försöker i alla kanaler vi kan, men har inte lyckats ännu, säger Sahat.

Har du någon uppfattning om varför det blivit svårare. Beror det på att ni även bedriver religiös verksamhet?

– Nej, jag har inte känt ett större motstånd av den anledningen. Det handlar om att det är brist på lokaler rent allmänt och så är det överallt. Det är därför svårt att få tag på lokaler, säger Sahat.

Stiftelsen Skövde moské byggplaner tycks vara insomnade på obestämd framtid, men skulle ni själva kunna tänka er en nybyggnation?

– Ifall vi inte hittar en lokal kan det bli att vi återkommer till kommunen med en ny bygglovsansökan, men då på annan plats. Tomten där moskén skulle ha byggts ägs fortsatt av stiftelsen och den har inte Skövde muslimska kulturförening tillgång till, säger Smajo Sahat.