Socialdemokraterna vill höja den normkritiska kompetensen i Skövdes skolor genom att anställa genuspedagoger och utveckla egna metoder för det normkritiska arbetet. I denna pressade ekonomiska situation som kommunen befinner sig i verkar Socialdemokraterna tycka att detta är en viktig prioritering trots att det är något man i skolorna redan arbetar med. Uppdraget ligger nämligen hos lärare och rektorer.

Det finns otaliga områden inom skolan som dras med ekonomiska svårigheter. Om man ska ta ansvar för skolan med dess ekonomi och innehåll kan man inte lägga tid på politiska hobbyprojekt. Lägg fokuset där det faktiskt behövs.

Enligt Skolverket har föräldrarnas utbildningsnivå fortsatt stor betydelse för en elevs skolgång och den senaste PISA undersökningen visade att skillnaden mellan hög- och lågpresterande elever fortsatt växer. Här ligger den egentliga problembilden, inte i att det saknas normkritisk kompetens. Vi är övertygade om att fokus på genuspedagogiskt flum istället för vår utbildning kommer resultera i att denna utveckling fortsätter i en nedåtgående riktning. Det är dags att ta ansvar för skolan och sluta med omotiverat slöseri.

Man kan ställa sig frågan vad man vill skära ner på för att få råd med genuspedagoger?

MUF Skövde

MUF