Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius tecknade ned svenska visor i början av 1800-talet, varav Liten Karin sades vara en folkvisa från bland annat Västergötland. Riktigt så var det inte, talade Gudrun Wäpling om. Liten Karin syftar på den heliga Katarina från Alexandria. Hon var en vacker, rik jungfru, av adlig börd, intelligent och bildad. Hon hade studerat både filosofi, retorik, diktar- och läkarkonst. Många unga män friade till henne, men alla fick nej, då de inte ansågs henne värdiga. Vid sin omvändelse var hon tonåring. Även kejsaren Maxentius blev blint förälskad i Katarina. Han friade men fick nej och det slutade med att hon led martyrdöden omkring 300, endast 18 år gammal.

Dan Simfors växte bland annat upp i Daretorp utanför Tidaholm, där hans far var präst. Han berättade om sin barndoms by och läste valda delar ur boken Vår socken Daretorp, del 2. Böckerna om Daretorp har tillkommit efter en studiecirkel, baserad på muntliga berättelser från trakten och fakta om byggnader och det som utmärker landsbygden runt Daretorp.

Kerstin Hjertqvist och Helena Crona framträdde med texter och dikter i Dagens treminutare och sekreteraren berättade om Den stora Berättardagen på Nordiska museet i mitten av mars.