Den misstänkte 35-årige mannen förnekade under rättegången att han på något sätt hade ansvar för Lisa Holms död. Han hävdade att han aldrig träffade henne. Via sin advokat Inger Rönnbäck yrkade mannen på att bli frikänd.

Han har inte kunnat ge någon förklaring till varför hans DNA har hittats på den döda Lisa Holms kläder.

Åklagare Lars-Göran Wennerholm hävdade i sin slutplädering att det inte finns någon tvekan om att det var 35-åringen som dödade Lisa Holm och därefter gömde kroppen i en arbetsbod på gården Martorp.

Lars-Göran Wennerholm yrkade på att 35-åringen döms till livstidsfängelse.

Tingsrätten valde att gå på åklagarens linje och dömde Nerijus Belivicius till livstids fängelse.