Under måndagen stod det klart att Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom mot den litauiske gästarbetaren Nerijus Bilevicius, 35. Han döms till livstids fängelse och utvisning för mordet på Skövdeflickan Lisa Holm och ska dessutom betala skadestånd till hennes familj.

"Liknar en avrättning"

Göta hovrätt menar att brottet är synnerligen grovt och att själva dödandet skedde på ett "målmedvetet sätt som bär tydlig prägel av en avrättning". Något annat motiv än ett sexuellt motiv kan inte finnas och avsikten har hela tiden varit att döda en fysiskt underlägsen 17-årig flicka menar rätten.

Ändrar en punkt

Annons

Hovrättens dom skiljer sig egentligen bara på en enda punkt jämfört med tingsrättens och det rör frågan om en joggande kvinna. Hon var kvällen den 6 juni, alltså dagen innan Lisa försvann, ute och joggade i trakterna kring Blomberg. Hon stoppades då av en man som hon pekat ut som Nerijus. Han ville att hon skulle följa med till hans bil för att visa vägen till Medelplana, vilket bara ligger någon kilometer bort. Åklagaren menade att detta skulle kunna förklara hur Nerijus Bilevicius lockat Lisa från caféet över vägen till ladan. Tingsrätten menade att de här uppgifterna inte hade någon betydelse för målet, vilket hovrätten inte håller med om. Tvärtom menar de att uppgifterna ytterligare stärker bevisningen mot Nerijus Bilevicius.

Går inte plantera

Gällande dna-bevisningen menar hovrätten att spåren sitter på ställen där de inte har kunnat bli planterade, utan gärningsmannen själv måste ha avsatt dem. Den enda förklaringen skulle vara om Nerijus hjälpt sin bror att flytta kroppen, men det finner hovrätten orimligt med tanke på vittnesmål och det faktum att Nerijus fru hela tiden gett brodern alibi.

Hade inte alibi

Just alibi från hustrun var något försvaret pekat på i rätten. Under förhandlingarna ändrade hustrun sitt vittnesmål och berättade att Nerijus varit hemma vid den påstådda tiden för mordet. Rätten konstaterar att de här inte stämmer överrens med vad hon sagt tidigare och även om hon varit pressad vid tidigare förhör så går det inte bortse från uppgifterna. Dessutom menar rätten att eftersom hon är gift med Nerijus är bevisvärdet i hennes vittnesmål lågt.

Hovrätten var enig när man fastställde livstidsdomen och samtidigt menade man att det inte fanns något skäl att Nerijus Bilevicius skulle genomgå någon rättspsykiatrisk undersökning.