Man vill riva Södermalm och bygga bostäder där istället.


I ett pressmeddelande angående satsningen skriver Moderaterna i Skövde att Skövdeidrotten behöver bättre förutsättningar.

Nu har turen kommit till att skapa en ny tävlingsarena för fotboll på Lillegården, liksom nya anläggningar för friidrott. Det är löftet som Moderaterna i Skövde avger inför höstens val.

– Södermalms IP har betytt oerhört mycket för idrotten i Skövde under lång tid. Men nu är arenan sliten och omodern och det är dags att ersätta den. Därför vill vi att Lillegården ska bli ett centrum för idrotten i Skövde, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Södermalms IP ska enligt Moderaternas uppfattning rivas och verksamheten flyttas till Lillegården. Där kan fotbollen få en egen arena och friidrotten egna träningsmöjligheter.

Relaterat: S förvånas över löfte om ny fotbollsarena

Det betyder enligt moderaterna att fotbollspubliken kommer betydligt närmare planen än vad som är fallet idag, samtidigt som mer idrott samlas på samma område.

Flytten till Lillegården innebär också att yta skapas på Södermalm för att bygga fler nya bostäder.

– Vi har lyssnat på idrottsrörelsen och på alla som sökerefter en ny bostad i Skövde. På det här sättet kan vi förbättra förutsättningarna för båda grupperna, säger Katarina Jonsson.

Moderaternas mål är att genomföra projektet under nästa mandatperiod.

Annons