Det moderata kommunalrådet menar att det behövs en ny lag för att få bukt med dagens samhällsutveckling där tiggeriet blivit en del av mångas vardag.

Allt fler röster höjs för ett förbud, bland annat vill Svensk Handel ha ett för att man menar att det hämmar handeln.

– Det skapar otrivsel i och i anslutning till butikerna, säger Mats Hedenström på Svensk Handel till tidningen Dagens industri.

Samtidigt har han påpekat att fattigdom inte går att förbjuda och att människor knappast tigger för att de har det så bra ställt hemma. Han med flera tycker att Sverige ska sätta hårdare press på framför allt Bulgarien och Rumänien att ta hand om sina medborgare, parallellt med ett tiggeriförbud.

– Vi måste jobba med det här problemet. Ett förbud ger en signal utåt att det inte är tillåtet och det skulle ge staten helt andra möjligheter att få stopp på det, säger Katarina Jonsson.

Hon säger att det också skulle fungera som ett påtryckningsmedel för EU som skulle kunna sätta större press på exempelvis Bulgarien och Rumänien att ta hand om sina medborgare.

Annons

Skövde kommun har ingen möjlighet att själva bestämma om ett förbud mot tiggeri.

Den frågan ägs av länsstyrelsen.

Katarina Jonsson förklarar att man avvaktar ett beslut från länsstyrelsen angående Vellinge kommun. Vellinge har beslutat att förbjuda tiggeriet, men det har överklagats av en människorättsorganisation och Centrum för sociala rättigheter.

– Om Vellinge kommun får gehör hos länsstyrelsen för sitt förbud mot tiggeri så kommer jag lyfta frågan med alliansen för att se om det finns en gemensam vilja att gå upp med ett liknande förslag till kommunfullmäktige i Skövde. Idag har vi inte lagt fram något sådant förslag, säger kommunalrådet.

Lokalt säger Moderaterna ja till ett tiggeriförbud.

– Men vi har inte drivit frågan eftersom det inte varit möjligt för kommuner att på egen hand besluta om förbud.

Tror du att det blir förbjudet med tiggeri i Skövde?

– Det vill jag inte spekulera i idag, men vinner Vellinge hos länsstyrelsen är jag som sagt beredd att lyfta frågan.

Socialdemokraterna har på riksnivå sagt nej till ett nationellt förbud, men själva lagt ett förslag om att det ska vara tillåtet att avhysa tältläger från privat mark.

Hur ser du på tiggeriet i Skövde?

– Precis som i övriga landet har det blivit mer vanligt med folk som sitter utanför butiker och ber om hjälp. Det har de all rätt till, men det kan inte vara kommunens eller Sveriges sak att ansvara för andra länders medborgare. De är här som besökare utan ordnad inkomst och boende.

Men Katarina Jonsson vill ogärna göra det till en hård fråga.

– Det är utsatta människor det handlar om. Man måste ta tag i grundorsaken till varför de kommer hit.

Säger länsstyrelsen nej till Vellinge kommun stängs dörren även för Skövde att fatta beslut om ett förbud.

– Då skulle vi inte ha möjlighet att säga nej till tiggeriet.