Det var i förra veckan som en invånare bosatt utmed Mariestadsvägen lämnade in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Skövde. I sitt förslag konstaterar den boende att rondellen i korsningen med Nolhagavägen fungerar som en fartdämpare, men att det i övrigt är fritt fram att trampa på gasen på Mariestadsvägen. Hen menar också att många kör mycket över tillåten hastighet.

"110 km är inget ovanligt under lågtrafik… "Mellan 10 och 16 nöjer man sig med 90 km." står det i förslaget där en fartkamera efterlyses.

Förslaget och uppmärksamheten kring det ledde till att Skövdepolisen på torsdagen genomförde fartkontroller på sträckan.

300 kontroller gjordes vid fyra olika tidpunkter och platser. Det ledde till att en förare blev av med sitt körkort, tio bötfälldes för fortkörning, skriver SLA.

Annons

Enligt polisen körde en av bilisterna i 73 kilometer i timmen, vilket var den högsta uppmätta hastigheten vid dagens fartkontroller.

Byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar är nöjd med polisens genomförande av hastighetskontrollerna.

– Mycket välkommet att Polisen kunde agera så snabbt. Jag lyfte frågan på Byggnadsnämndens beredning och ser fram emot en rapport från tjänstemännen på nästa nämndsmöte, säger Hammar.

– Polisens rappa agerande visar att det finns en problematik men att den förmodligen inte är så stor som hävdats i ett medborgarförslag, tillägger han

Under hösten justeras hastigheterna i Skövde och Skultorp, vilket innebär att 40 kilometer i timmen numera generellt är högsta tillåtna fart i de båda tätorterna. En av anledningarna till sänkningarna är att få ner bullernivån för att möjliggöra fortsatt byggnation och förtätning av tätorterna.

– Eventuellt kan frågan växa och mer generellt handla om våra hastigheter och trafiksäkerhet men först ska vi ha mer fakta på bordet, säger Hammar.