Svenskt näringsliv har under 15 års tid undersökt företagsklimatet i landets kommuner. I årets undersökning har 1 600 företag i Skaraborg svarat på en rad enkätfrågor kring hur de upplever företagsklimatet.

Skaraborg ligger i snitt något bättre övriga Sverige: Det samlade omdömet för företagsklimatet är 3,6 i Skaraborg på en skala mellan 1 och 6, där snittet i Sverige ligger på 3,3.

— Skaraborg är också den del av Västra Götaland som har det bästa företagsklimatet, sa Kristian Johansson, biträdande regionchef på Svenskt näringsliv vid en presentation för politiker och tjänstemän från Skaraborg.

Han konstaterade vidare att det endast är två kommuner, Grästorp och Essunga, som når över 4, vilket betyder bra i undersökningen.

"På lång sikt"

I förra årets undersökning förbättrade nio kommuner sitt resultat, men i år står många skaraborgska kommuner stilla eller backar. Falköping, Tidaholm och Mariestad är de enda där snittet för det samlade omdömet ökar.

— Vi har startat ett långsiktigt arbete för att på sikt förbättra företagsklimatet. Det är en fråga det är starkt fokus på. I januari antogs en strategi för att förbättra företagsklimatet. Vi vill upp till 4,0, sa Malin Lundberg, näringslivschef i Tidaholm som deltog på mötet.

Annons

Enligt Malin Lundberg har Tidaholm startat ett näringslivsråd som snart ska ha sitt första möte, kommunen börjar i år med servicemätningen Insikt och ska i höst utbilda politiker och tjänstemän i förenklingens svåra konst.

Dåliga vägar

I jämförelse med landet i övrigt är allmänhetens attityder till företagande positiva i Skaraborg. Däremot uppfattas vägnätet och tillgången till tåg och flyg som betydligt sämre i Skaraborg än i övriga riket.

Skara och Tidaholm har ett värde på 2,4 för infrastrukturen, vilket enligt Kristian Johansson är ett par av de allra lägsta resultaten i Sverige.

Att Tidaholm saknar tåg, flyg och E20 tror Malin Lundberg påverkar resultatet.

— Det är svårare att göra något åt på kort sikt. Det är en svår puck, sa hon.

Enligt Fredrik Nordström (S), kommunalråd i Skara som också deltog på mötet, har det varit mycket diskussioner om vägarna, men i många fall har man ännu inte sett frukten av de långsiktiga infrastruktursatsningarna.

I Falköping är företagarnas betyg på vägnät, tåg och flyg däremot det högsta av alla enkätfrågor med ett resultat på 4,0.

En ny fråga i årets undersökning är vad som är de viktigaste åtgärderna för kommunen att göra. Det vanligaste svaret var att öka kommunens attraktionskraft.

— Det stärker den känsla jag har. Något har hänt de senaste åren. Tidigare var det mer fokus på andra frågor som kompetens, kommenterade Katarina Jonsson (M), kommunalråd i Skövde.

Ökad tillgång till bostäder var det näst vanligaste svaret.