– Elchockvapen testas just nu på fem platser i fyra polisregioner. Totalt kommer 700 poliser utbildas i att hantera elchockvapen, och försöket pågår i två år, konstaterar justitieministern.

Några initiativ för att korta försöksperioden eller involvera fler poliser är inte på gång.

– Det är Polismyndigheten som avgör vilken beväpning och personlig utrustning som de anställda ska ha. Likaså är det Polismyndigheten som är bäst lämpad att bedöma på vilka orter och under vilken period försöket med elchockvapen ska pågå, menar Morgan Johansson.

Svaret gör moderate Sten Bergheden besviken.

Annons

– Trots att många poliser vill ha tillgång till elpistoler, och att det används redan i flera av våra grannländer, så tänker inte ministern ta några initiativ till att utöka försöket till fler områden och till fler poliser, konstaterar Bergheden.

Han säger också att ministern har heller inte tänkt att snabba på försöket och tidigarelägga en utvärdering.

– Det är samma låga ambitionsnivå som tidigare, menar riksdagsledamoten.

Bara 700

Endast 700 poliser ska utbildas av poliskåren och försöket ska pågå nästan två år fram till slutet av 2019 innan utvärdering och ytterligare steg kan tas.

– Det är synd att inte ministern har högre ambitionsnivåer när det gäller möjligheten för fler poliser och fler polisområden att kunna använda elpistoler för att lösa akuta hot och bekämpa brottsligheten, säger moderaten.

Han anser att det varit mer rimligt hade väl varit att snabba på försökstiden och göra utvärderingen tidigare och därefter utbildat fler poliser i att kunna använda elpistoler.

– Då hade man gett polisen ett verktyg som man länge efterfrågat och som kan underlätta avsevärt i deras arbete att lösa svåra situationer, fortsätter Bergheden.