– Det är viktigt att säkerställa att invandringen till Sverige är och förblir reglerad, säger Morgan Johansson i ett svar till tidningen.

Han menar att om alla fall av arbetstillstånd skulle förlängas i avvaktan på ny lagstiftning skulle detta sättas ur spel.

– Oseriösa arbetsgivare kan då även betala arbetskraftsinvandrare lägre löner och ge dem sämre villkor. Jag tycker inte att det är rätt väg framåt, förklarar ministern.

Morgan Johansson konstaterar samtidigt att regeringen inte kommer att öppna upp för lönedumpning och att vissa mindre nogräknade arbetsgivare kan använda ett utvisningsstopp till att fuska med villkoren.

Utreder frågan

Han konstaterar emellertid att de regler som den borgerliga regeringen införde har visat sig ha stora brister.

– Vi har därför vidtagit en rad åtgärder, både vad det gäller effektivare kontroller och kortare handläggningstider, förklarar Johansson.

Regeringen tillsatte 2015 bland annat utredningen "Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden" och i december lämnade utredarna sitt underlag.

– Ett av utredningens förslag handlar om det du tar upp om "mindre fel", fortsätter ministern.

Annons

Regeringen går nu vidare med utredningens idé om att avstå från att återkalla arbetstillstånden om arbetsgivaren på eget initiativ har gjort en rättelse. En proposition om detta är planerad att komma innan sommaren.

– Men vi ser inte detta som tillräckligt. Regeringen går därför vidare med att undersöka möjligheten att rätta mindre, icke uppsåtliga misstag, även efter det att Migrationsverket brister i villkoren, förklarar socialdemokraten.

Det skulle i så fall kunna hjälpa Skövdekocken Dominic Uche Eminika, som fick 500 kronor för lite i lön under två månader för ett par år sedan.

Problemet är bara att han ska utvisas denna vecka.

Och då är det försent.

Han får ta flyget till ett område i Nigeria där den ökända islamistgruppen Boko Haram härjar. Dominic är dessutom katolik, vilket försvårar situationen ytterligare.

Restaurang Mangos förlorar sin kökschef, hans arbete betecknas av Arbetsförmedlingen som ett bristyrke och det är svårt att rekrytera kvalificerade ersättare. Tanken är då att restaurangägaren Jon Akdemir själv ska ställa sig i köket, men på Migrationsverkets hemsida konstateras det att handläggningstiden av ett nytt arbetstillstånd kan ta mellan nio och tretton månader.

Frågan är om restaurangägarens hälsa klarar att ha två jobb under en så lång period, han är dessutom trebarnsfar.

Widegren i riksdagen

Moderaten Cecilia Widegren har på nytt ställt frågan till migrationsminister Morgan Johansson i riksdagen. Kan man tänka sig att låta de här fallen hamna i "vänteläge" till dess att nya regler är på plats?

– Inte minst för att jag tycker att dagens gränssnitt får förödande konsekvenser för den enskilde, Dominics fall är bara ett av många i landet, konstatera Widegren.

Men hon får i princip samma svar av statsrådet som tidningen fått.

– En väl fungerande kompetensförsörjning är viktig för svenska företag och för Sverige som kunskapsnation. Ett regelverk är ett av många instrument som kan bidra till en positiv utveckling i detta avseende, skriver Morgan Johansson.

Men inga undantag ska göras efter som det hotar den reglerade invandringen i landet.

Cecilia tycker att regeringen glider undan ansvaret i den avgörande frågan.

– De borde ha agerat, inte minst eftersom det tycks finnas en politisk enighet om att lagtexten tolkas för tufft, menar riksdagsledamoten.

Klockan 16.00 på torsdagen går Dominics flyg till Nigeria.

Läs om att restaurangen riskerar att säljas:

Läs Dominic sätter sitt hopp till regeringen:

Se kockdebatten i riksdagen:

Läs kock hotas av utvisning: