Avslaget fastställdes dock med minsta möjliga marginal. Ordföranden Conny Brännbergs (KD) röst fällde utslaget efter att voteringen slutat 29-29.

I sin motion ville Green och Gustavsson att kommunen skulle förbättra badmöjligheterna vid Karstorpsjön, bland annat genom att skapa en större strand och lägga i fler bryggor. Dessutom lyfte man även fram Käpplundasjön som lämplig för framtida behov.

Läs mer: Skövde behöver fler badsjöar

På vägen fram till det slutliga beslutet i fullmäktige bereddes frågan av sektor samhällsbyggnad. Därefter behandlade den av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, där båda instanserna avslog motionen, med reservation från de socialdemokratiska ledamöterna.

I fullmäktige på måndagskvällen var kultur- och fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L) först ut på talarlistan. Han yrkade bifall för kommunstyrelsens förslag på avslag.

– Det här förslaget har varit uppe flera gånger tidigare, vilket visar att det finns ett stort intresse för frågan. Det finns dock redan ett antal badplatser i kommunen som vi har satsat mycket på.

Annons

– När det gäller badplatsen vid Karstorp har vi försökt lägga dit sand ett antal gånger för att förbättra stranden. Men det är ett sankt område, så sanden har flutit ut i vattnet igen, sa Kaj-Eve bland annat.

Dessutom finns redan en brygga att bada från i Karstorp, påpekade Enroth, som även lyfte de ekonomiska aspekterna.

– Det skulle bli dyrt att ställa i ordning en ny strand, framför allt på grund av den sanka marken i anslutning till sjön. Sen kan vi inte göra det själva utan skulle också behöva ha med Volvo, som äger en del av marken i anslutning till sjön.

Per-Erik Gustavsson i sin tur försvarade motionen och ifrågasatte bland annat att det skulle behöva kosta miljoner för att göra i ordning området.

– Redan 2001 fanns det ett förslag på åtgärder. Då handlade det om 700 000 kronor för att höja sandnivån till en rimlig höjd. Jag förstår inte varför det skulle bli så höga kostnader i dag. Men visst, jag vet väl vart pengarna ska stoppas in, sa Gustavsson.

– Själv tycker jag att det är futtigt att inte göra i ordning sjön. Det handlar om många invånare i Ryd som skulle kunna ha glädje av sjön. Dessutom tillkommer det många boende i de nya områdena som växer fram nu.

När beslutet skulle avgöras tolkade kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg den muntliga omröstningen som att motionen avslogs. Votering begärdes därefter av ett antal ledamöter och den slutade alltså med oavgjort 29-29 vilket innebar att Brännbergs röst blev utslagsgivande till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Mot beslutet reserverade sig samtliga ledamöter i socialdemokraternas, miljöpartiets och Sverigedemokraternas fullmäktigegrupper.