I skuggan under en ståtlig kastanj i kyrkparken i Skövde träffar utredarna Roshan Tofighi och Emil Bengtsson från Strålsäkerhetsmyndigheten i Stockholm miljöinspektören i Skövde för att prata om UV-strålning.

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett ut en broschyr i samverkan med länsstyrelserna om vad som kan göras för att skydda barn från allt för mycket solljus på skolgårdarna.

I förmiddags pratade de med representanter från de fem kommunerna, som ingår i Miljösamverkan Östra Skaraborg, under ett seminarium i stadshuset. Nära ett tjugotal var där för att lyssna.

Det handlade om barns utemiljöer.

– Vårt syfte är främst att komma ut med vårt budskap om hur vi kan skydda barn mot för mycket UV-strålning. Man kan göra mycket på skolgårdarna: Plantera mer träd, ha soltak, upphöjningar, fler gröna ytor och tänka på var man placerar lekredskap, de kanske inte behöver stå i direkt solljus, säger utredare Roshan Tofighi.

Anna Toftedahl på MÖS i Skövde tycker UV-strålningen är en viktig fråga att lyfta fram.

Annons

– Vi kommer att åka ut till förskolorna i vår och se över barnens lekmiljö. Tanken är att ta fram en tillsynsplan, vilket inte gjorts ännu, men vi har ett mål som innefattar detta, säger miljöinspektören.

Initiativet till kampanjen om den skadliga UV-strålningen kommer ursprungligen från MÖS i Mora och Orsa.

– Det finns ett ideal även hos unga att man ska vara brun. Med våra årstider är vi här i norr byggda för långsam tillvänjning av sol. Med fler som sitter inomhus ökar risken för brännskador när vi väl går ut i solen, säger utredare Emil Bengtsson.

Han pratar om att huden utsätts för trauma varje gång man bränner sig och ju oftare huden måste reparera sig desto högre risk för skador.

Roshan Tofighi förklarar att socialstyrelsen, som kartlagt cancerfall sedan 50-talet, plockat fram statistik som visar att hudcancer är den form av cancer som ökar mest.

– Under de senaste åren har antalet fall av hudcancer ökat med cirka fyra till sex procent, mot runt två procent för andra cancerformer.

Strålsäkerhetsmyndigheten tror på förebyggande insatser.

– Om man lär barn att sola med måtta kanske de tar det med sig upp i vuxen ålder, menar Emil Bengtsson.