Akutmottagningen vid sjukhuset i Skövde byggdes för att ta emot 25 000 besök per år. Nu har det antalet mer än fördubblats och väntas öka ännu mer om några år.

– Det är väldigt positivt att vi nu fått ett beslut att starta processen med att bygga nytt, säger Eva Sundström, stabschef på Skaraborgs sjukhus.

– Akuten har inte varit dimensionerad utifrån dagens patentflöde. Nu hoppas jag att vi både kan bygga nytt och samtidigt göra en anpassning till närsjukvården och de tankar som finns om en jourcentral i anslutning till sjukhuset, säger Eva Sundström.

Slår ihop tänderna

Annons

I regionstyrelsens investeringsbudget ryms också ett nytt tandvårdshus vid sjukhuset i Skövde. I dag är specialisttandvården utspridd på flera ställen i sjukhuset. Tandvårdshuset ska kosta 193 miljoner kronor, och även inrymma administrativa lokaler.

Byggena av akutmottagningen och tandvårdshuset ska påbörjas nästa år och vara klara 2018.

Tvekar om psyket

Ett orosmoln är att planerna på en ny psykiatribyggnad vid sjukhuset i Falköping inte finns med bland de beslutade byggena. Regionstyrelsen skickade tillbaka frågan för vidare utredning, och det råder tveksamhet om det kloka i att bygga upp en psykakut på ett ställe där det inte finns någon annan akutmottagning.

Ett förslag på den nya psykiatriavdelningen i Falköping har varit klart i ett år och går ut på att ett nybygge i två våningar som rymmer 7 000 kvadratmeter. Priset för detta skulle bli 216 miljoner kronor.

– Det behövs verkligen en nybyggnad i Falköping, men nu ska det föras in tilläggsinformation innan det kan bli beslut. Vi gör ett nytt underlag nu, men det finns alltid risken att beslutet blir något annat än vi föreslår, säger Eva Sundström på Skaraborgs sjukhus.