De miljöfarliga ämnen som finns i marken är rester från den tid när den statliga Räddningsskolan gav brandmän utbildning i att släcka oljebränder och flygplanbränder.

Bland annat övades det med brandskum som innehöll ämnet PFAS som är en förkortning av poly- eller perfluorerade alkylsyror.

PFAS är ett ämne bidrar till att bilda ett bra skum, men som är stabilt och finns kvar under lång tid i naturen utan att brytas ner. En variant av ämnet kallas PFOS. Det är ämnen som både kan ligga kvar i marken eller följa med grundvattnet.

När PFAS användes i brandskummet på Hasslum tänkte ingen på att det var en miljörisk.

Annons

Efter det att statliga Räddningskolan las ner gjorde provtagningar och de visade att det fanns förorenad mark i övningsområdet.

Provtagningen har fortsatt för att få kunskap om både omfattningen av föroreningarna och hur de förs med grundvattnet mot ån Ösan.

Området ägs idag av det statliga bolaget Specialfastigheter som nyligen tecknade kontrakt om nya provtagningar.

För 285 000 kronor ska SGU Statens Geologiska undersökningar sätta ner nya provtagningsrör för grundvatten och samtidigt göra mätningar i de jordprover som tas upp.

– Vi ska titta på grundvattensituationen, säger projektledare Henning Person vid SGU.

Den statliga Räddningsskolan använde området fram skolans till nedläggning 2009. Tidigare använde även Försvarsmakten området för övning.

Tidigare provtagningar har inte gett tillräckligt underlag för något beslut om att området ska saneras, eller alternativt ett beslut om att inget ska göras.