Just nu sitter en 50-årig man och en kvinna i 40-årsåldern häktade misstänkta för grovt bidragsbrott. Misstanken är att mannen simulerat eller kraftigt överdrivit sitt handikapp och under drygt fem års tid fått assistansbidrag.

Fakta om assistansersättning

Assistansersättning kan beviljas personer med betydande och långvariga funktionsnedsättningar s..

Fakta om assistansersättning

Assistansersättning kan beviljas personer med betydande och långvariga funktionsnedsättningar som gör att de behöver hjälp i den dagliga livsföringen. Ersättningen ska användas för att betala personliga assistenter som personerna antingen själva anställer eller som anlitas av externa anordnare. Den bärande tanken bakom assistansersättningen är att den ska möjliggöra för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva ett liv så likt andra som möjligt. Sedan reformen med assistansersättning infördes 1994 har såväl antalet personer som beviljas ersättning som ersättningens storlek ökat. År 1994 uppgick antalet assistansberättade till drygt 6 100 personer som i genomsnitt erhöll motsvarande 65 timmar personlig assistans per vecka. Motsvarande siffror 2015 är cirka 16 100 personer respektive drygt 128 timmar per vecka. Denna utveckling har gjort att de totala kostnaderna för assistansersättning ökat kraftigt från cirka tre miljarder kronor 1994 till cirka 30 miljarder kronor 2015.

(Källa: Försäkringskassan)

Förundersökningen pågår och vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm vill ännu inte uppge hur stora belopp misstanken gäller.

Stora belopp

Försäkringskassan uppger att samhällets utbetalningar i genomsnitt uppgår till 148 000 kronor per assistanstagare och månad. Under fem år blir då beloppet nästan nio miljoner kronor.

Annons

Drygt 16 000 personer har beviljats assistansersättning och den årliga kostnaden för samhället uppgår till 30 miljarder kronor.

– Det är stora pengar och vi har sett är att det drar till sig kriminella element, säger Per Fausö, chef på kontrollenheten i Skåne.

Följer upp tips

En del i kontrollen är att följa upp tips från privatpersoner eller från andra myndigheter. En första åtgärd kan vara ett oanmält hembesök. Många tips leder bara till att kontrollanterna konstaterar att allt är som det ska. Ibland kan besöket väcka frågan om att minska antalet beviljade assistanstimmar.

– Vid misstanke om brott gör vi en polisanmälan. Vi spanar inte själva.

Per Fausö förklarar att det både förekommer att personer har simulerat ett handikapp, men vanligare är att handikappet överdrivs och leder till att alltför omfattande assistansstöd har beviljas.

Vem som får de pengar som felaktigt betalas ut varierar. Det har både förekommit att den "handikappade" fått tillbaka pengar från "assistenter" som inte behöver arbeta. I har fall har det varit en verkligt handikappad som har utnyttjats och inte fått den assistanshjälp som har beviljats.

En följd av Operation Fjord är att Försäkringskassan har fått mer kunskap om hur fusk ska upptäckas och hur kontrollerna förbättras innan bidrag beviljas. Det kan vara att ytterligare granska läkarintyg och andra bakgrundsuppgifter.

– Samtidigt är det en rättighetslagstiftning och då ska vi godta det som den sökande berättar, säger Per Fausö.