Maria Ferm Skövde träffade bland annat ett trettiotal ensamkommande ungdomar och engagerade personer från nätverket #vistårinteut Skövde. Under träffen berättade hon om regeringens migrationspolitik och svarade på frågor kring det nya lagförslaget “Ny möjlighet till uppehållstillstånd” som skickades till Lagrådet på remiss under måndagen. Om lagen går igenom så kommer de ensamkommande som sökte asyl senast 24:e november 2015, väntat minst 15 månader på första beslut, och som studerar, att få en ny chans till uppehållstillstånd.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i Sveriges ensamkommande barn och ungdomar.