Flera medborgarförslag med olika idéer har lämnats in till kommunen. Ett förslag är att i Södra brottet vid Våmb anlägga en plats för utekonserter och andra aktiviteter. Ett annat förslag är att uppföra en skatepark i Skövde. Det har också kommit in ett förslag att ordna en plats för spontanidrott, företrädesvis beachvolley, vid Simsjön.

Förutom dessa förslag på anläggningar för sport, kultur och fritidsaktiviteter har ett förslag lämnats in från en grupp medborgare som föreslår uppstart av en kommunal landsbygdsskola i Varola. Detta sker efter att skolan i Varola i kommunal regi lagts ner efter en omfattande debatt i frågan.

Kommunfullmäktige beslöt på måndagen att skicka förslagen till kommunstyrelsen.