På ett kommande kommunfullmäktigemöte ska den fortsatta brytningen vid Billingsryd diskuteras. Planerna har väckt debatt i Skövde och det har också hållits ett informationsmöte om det.

I ett medborgarförslag föreslår en kommuninvånare att kommunen ska lägga ner planerna på fortsatt brytning. Detta då ett arbete pågår samtidigt med att få Västergötlands platåberg att bli etablerade som ett världsarv, en Unesco global geopark. Där är bland annat Skövde kommun med och finansierar samt medverkar.

"En geopark omfattar intressanta områden med unik geologi av internationell betydelse. Låt Skövde gå i spetsen för förslaget Geopark och stoppa kommunstyrelsens beslut om fortsatt skövling av berget Billingen", skriver medborgaren i sitt förslag.