Under det senaste halvåret har fokus legat på att tillmötesgå kökstillverkaren Nobias önskemål och krav på en ny fabrik. Kommunen har gjort vad som står i dess makt för att man skulle välja att göra miljardsatsningen i bruksorten där Marbodal varit det starkaste varumärket i nästan hundra år.

– Ända sedan första kontakten togs så har vi arbetat brett och tagit fram många olika alternativ. Vad som krävs är en byggnadsyta på 150 000 kvadratmeter med markområde runt om. Storleksmässigt kan det jämföras med 50 fotbollsplaner, säger Johan Elgh.

Flera alternativ som potentiellt kan inrymma en sådan byggnadsyta togs fram. Ytan jämte kriminalvårdsanstalten ansågs vara det bästa alternativet och som man jobbat vidare med. Idag består området till största delen av skog.

– Vi har tagit ut en tidsplan som är helt optimerad, vi har säkerställt en snabb process, och skulle innebära att det skulle kunna byggas inom sex månader, uppger Elgh.

– Det har gått fort men det är inget hastverk, påpekar kommundirektören Eva Thelin.

Den lila markeringen visar byggytan för en framtida industribyggnad. Då finns också en matarled från Ringleden och en som ansluter till Köksvägen
Foto: Tidaholms kommun

Erbjuder hållbara lösningar

Kommunen har prioriterat hållbarhetsaspekten i erbjudandet.

– Marken ligger i samma området som Nobias nuvarande industriområdet. Teab kan erbjuda hållbara lösningar genom att ta emot träavfall i fjärrvärmeverket. Det finns bra anslutningar för el och VA och vi kan också erbjuda 20 Megawatt som krävs för att möta deras krav.

Annons

Kompetensförsörjning är en annan aspekt.

– De beskriver att de vill ha en annan typ av fabrik än idag. Jag har kontakt med Högskolan i Skövde. Högskolan är unik genom det sätt de jobbar mot industrin med anpassade kurser.

Inte minst ekonomiskt har Tidaholm erbjudande varit fördelaktigt.

– Vi ligger extremt lågt i pris för den här typen av etablering. Det omfattar en helhetslösning med anslutningar, infrastruktur och hantering av detaljplan.

Logistiken går att lösa

Logistiskt sett har man fört fram fördelarna som finns i Skaraborg.

– Falköpings kombiterminal vore en bra lösning eftersom det enkelt går att transportera både norr- och söderut. Vi utgår från att de undersökt detta när de gjort sitt ställningstagande, säger Johan Elgh.

Han menar också på att den starka traditionen med träbearbetning bör beaktas.

– Skaraborg har ett starkt industriellt kluster som Nobia kunnat ha stora fördelar av.

– Vi har mött upp alla krav och gett bra erbjudande. Det är svårt att förstå att Nobia väljer bort Tidaholm när medarbetarkulturen finns här på orten, tycker Eva Thelin.

Trots det enorma bakslaget som nu skett går Tidaholms kommun vidare med planläggningen av marken vid anstaltsområdet.

– Den kan komma till nytta för andra önskemål. Ett första steg är att fortsätta med detaljplanen som kommer upp på nästa nämndsammanträde, slutar Elgh.

Relaterat: TV: "Ta tillbaka det här skitbeslutet och bygg i Tidaholm"
Relaterat: Stora besvikelsen – trodde på ny fabrik i Tidaholm: "Känns i både hjärta och själ"
Relaterat: Tidaholmarna om flytten av fabriken: ”Sådana här saker gör att småorter dör ut”
Relaterat: Överlever varumärket Marbodal en flytt?
Relaterat: TV: Nobia flyttar fabriken från Tidaholm till Jönköping – 600 anställda berörs
Relaterat: Företagarnas ordförande hoppas att inte sista ordet är sagt om Nobia-flytten
El