Den nya tjänsten innebär att han nu blir direkt underställd ÖB och att han också lämnar Skövde efter närmare sex år och börjar arbeta i Stockholm. En utmanande uppgift som han ser mycket fram emot.

- Sedan 2007 har jag varit förbandschef i Skövde och upplevt detta oerhört positivt. Mycket har hänt i garnisonen och i Försvarsmakten under den tiden. De erfarenheter jag fått här kommer att vara till stor nytta i den befattningen.

Försvarsmaktens säkerhetsinspektion arbetar med verksamhetssäkerhet, vilket avser Försvarsmaktens förmåga att hantera risker vid all verksamhet. Detta så att författningsenliga krav på arbetsmiljö och säkerhet för Försvarsmaktens personal samt kraven på säkerhet för tredje man, yttre miljö och egendom uppfylls. Detta innefattar bland annat tillsyn, regler och certifiering, samt regelverk och stöd till förband och myndigheter.