Humanoidroboten "Pepper" presenterades av Erik Billing när han pratade robotteknik på företagsfrukost hos Elektroautomatik på fredagen.

Bland deltagarna fanns Sören Jonsson och Ludwig Ekenstierna från Volvo Cars. De tyckte att Billing lyfte många intressanta aspekter i sitt föredrag.

– Det finns en hel del intressant han säger, speciellt när det gäller de kollaborativa robotarna åt det mer industriella hållet, säger Ludwig.

– Det finns med i tanken hos oss även om vi inte kommit så långt än. Det är också svårt att ge några tidsperspektiv, men det vore intressant att prova. Ju tidigare vi kan göra det, ju mer lär man sig, säger Sören Jansson.

Annons

Redan i dag används stora industrirobotar i stor omfattning inom Volvo. I varje projekt ställs också automation mot manuellt arbete och utvärderas i syfte att se vart det är lämpligt att använd vad, avseende kvalitet, säkerhet och kostnad.

Med nya typer av robotar som kan göra nya typer av arbetsuppgifter kan brytpunkten när det är lämpligt respektive olämpligt med människor eller automation komma att förskjutas, menar Jansson och Ekenstierna.

– Förr var det antingen manuellt eller automatiskt, nu kan jag tänka mig en kombination, säger Jansson.

– Manuella arbetsuppgifter som är lämpliga att göra manuellt, men som är tunga över tid för operatörer och montörer. Att få stöd i sådana arbetsuppgifter från en sådan här robot skulle kunna vara en möjlighet, säger Ludwig.

När det gäller humanoidernas plats i sammanhanget tror Jansson att mer människolika robotar mest skulle ha betydelse som ett kommunikationsgränssnitt.

– Av den anledningen skulle en humanoid vara intressant. Den kan röra sig bland våra montörer för att läsa av hur statusen är framåt och om någon behöver hjälp eller behöver beställa något material. Där kan det nog finnas en användning, menar Jansson, som uppskattade möjligheten att ta del av Billings information på företagsfrukosten.

– Det är viktigt med en sådan här arena där man kan mötas mellan företagen och höra vad som är på väg in. Jag tror inte vi köper en sådan här robot och ställer in i vår produktion, men informationen ger ändå ett tänk framåt som vi inte alltid vi hinner med det i det dagliga arbetet, säger Sören Jansson.