Läs också: Festivalen tar avstånd från droger

Läs även: 29 misstänkta narkotikainnehav på festival

I år arrangerade vi för sjunde gången festivalen Forest Star vid Bäckabo gård mellan Tidaholm och Hjo. En elektronisk musik- och kulturfestival där människor i olika åldrar samlas i en trevlig och avslappnad miljö, för att tillsammans dansa och lyssna till musik de älskar och för att uppleva festivalens olika aktiviteter. Vi är stolta över att kunna erbjuda en så fin upplevelse till våra besökare och vi har alltid haft glada och nöjda gäster efter varje arrangemang. Aldrig har vi haft problem med fylla, bråk, hot eller misshandel.

Dock inträffade i år något oväntat som gjorde många besökare skrämda och skärrade. Polisen valde att oväntat göra ett tillslag mot vår festival. De trängde sig in på vårt privata område i civila kläder under fredagskvällens mörker och började tvångsvisitera slumpmässiga besökare. Utan individuell misstanke av brott, utan bara för att de var besökare på festivalen. Polisen hade en hård och otrevlig attityd och många av våra besökare vittnar om att de blev hårdhänt och känslokallt bemötta. Några personer tvingades ta av sig kläderna, vissa till och med framför andra besökare. Många kände sig djupt kränkta och skakade av händelsen.

Polisen kom för att leta efter narkotika och fann också detta på tjugonio personer av alla man valde att visitera. Detta skapade rubriker i media under dagarna efter festivalen, vilket vi upplevde gav en ensidigt negativ bild av vår fina festival.

Annons

Vi var ungefär tusen personer som hade samlats den helgen. Vad vi vet så hade vi inga bråk, ingen misshandel och inga övergrepp, till skillnad från många andra musikfestivaler numera som alltför ofta har problem med fylla, våld, sexuella trakasserier och ibland till och med våldtäkt. I den elektroniska musikkulturen finns en annan festmentalitet där gemenskapen till musiken och dansen står i centrum. Man fokuserar mer på gemenskapen än själva festandet. Resultatet blir att fyllan är betydligt mer frånvarande än på en vanlig storstadsklubb. För både alkohol och droger förekommer ofta på såväl de vanliga klubbarna som på de olika musikfestivalerna runt om i landet. Oavsett musikfestival man än väljer att granska, så kommer man att finna droger. Men vi som arrangörer upplever ändå att Forest Star har en mycket mer nykter och städad publik än vad någon annan nattklubb eller rockfestival kan komma i närheten av. Vi har till exempel valt att inte servera någon alkohol på festivalen, just för att skapa en trevligare och nyktrare stämning. Trots att alkoholförsäljning skulle bidra med en stor inkomst. Skulle polisen istället besökt oss dagtid, då de faktiskt kunde se vår fina festival och dess glada besökare i ljuset, hade de nog fått en betydligt mer positiv bild. Förutom våra musikscener erbjuder vi nämligen många andra aktiviteter, bl a flera olika workshops, yoga, barnteater, musikjam, meditationer, ceremonier, föreläsningar, konstutställningar och vi har även en lekpark för barnfamiljerna. Våra restauranger erbjuder mat från lokala aktörer med ekologiska och närproducerade produkter.

Vi som arrangörer vill absolut inte ha personer med tunga missbruk på våra arrangemang och vi vill inte att människor kommer dit för att kunna ta droger ostört. Inte heller vill vi att organiserad brottslighet ska få utrymme att verka inom festivalen. Om det uppfattas som ett problem måste vi bli tydligare till våra besökare och i vårt samarbete med polisen om vad som gäller och försöka skapa en miljö som uppmuntrar till ett mer nyktert deltagande.

Festivalen har alltid haft ett bra samarbete med de lokala myndigheterna och har haft alla tillstånd som krävs. Samarbetet med polisen är något vi uppskattar, det har alltid fungerat bra och det vill vi att det ska göra även i framtiden. Är det något vi kan göra för att förbättra festivalen så välkomnar vi ett tydligare samarbete. De första stegen har redan tagits från oss som arrangörer. En ny offentlig drogpolicy kommer att utformas och vakternas arbete kommer omstruktureras.

Vi kan inte och vi ska inte styra över vad enskilda människor väljer att göra med sina privatliv, men vi kan försöka skapa en miljö för våra besökare som främjar gemenskapen och där kärleken för musiken och dansen är i fokus.

Vi vill att Forest Star ska fortsätta vara en sammanstrålning dit musikälskare kan samlas för en helg och dansa tillsammans. Att de ska komma därifrån fyllda med ny energi och kreativitet som de kan dela med sig av till världen. Det är essensen i det vi gör.

Arrangörerna av Foreststar Festival