Genom må bra-kvällar, föreläsningar och en matapplikation har kommunen jobbat för att skapa ett hälsosammare liv för Skövdes funktionsnedsatta. Projektet inleddes 2013. Nu har det summerats och det är idel nöjda miner bland deltagare och ansvariga inom kommunen.

— Det är svårt att mäta resultat, men vi har sett att det arbetas mer med motion och hälsosamma val, säger projektledaren Annelie Stenman.

Ett tydligt tecken är det stora intresset för må bra-kvällarna, som ordnas två gånger om året. Då har man bland annat haft träning utomhus med 120 deltagare. De träffarna kommer nu att fortsätta.

En annan framgång är applikationen Matglad, som tagits fram av Hushållningssällskapet. Appen är gratis att ladda ner. Den innehåller recept och beskriver på ett lättfattligt sätt hur olika rätter lagas. För att kunna använda har kommunen köpt in läsplattor som nu finns bland annat på gruppboenden i Skövde.

— Den är pedagogisk och enkel att använda, säger Annelie Stenman och beräknar att den nått ut till omkring 200 personer.

Annons

Appen har bidragit till att fler lagar sin mat själva i stället för att köpa snabbmat eller färdiglagat.

Personalen har också utbildats och 45 av dem har utsetts till hälsoombud. Mona Stahel Paananen är en av dem.

— Vi vill inspirera till bra kost och motion, berättar hon och konstaterar att satsningen fått effekt.

— Vi har sett en förändring där man äter mer hälsosamt och det gäller oss också. Hela vår personalgrupp har gått ner i vikt.

Även om projektet nu är över fortsätter kommunens hälsoarbete. Må bra-kvällarna återkommer och kommunens personal kommer att delta i nätverksträffar på nationell nivå.

Det finns också tankar på att utvidga arbetet till fler områden inom kommunen. Theres Sahlström, ordförande i vård- och omsorgsnämnden ser den möjligheten.

— Appen skulle till exempel kunna vara användbar till dementa. Kanske kan vi sprida den bland hemtjänstpersonal. Vi får se hur vi kan använda de goda resultaten, säger hon.