Inspektionen på Vasaskolan genomfördes nyligen av en handläggare på Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, och var en planerad aktivitet enligt tillsynsplan. I samband med besöket uppdagades ett antal brister, varav lukten i omklädningsrummet var en.

– Inspektören som gjorde kontrollen upplevde att det var en frän och illaluktande doft inne på tjejernas omklädningsrum.

– Vi har skickat information till kommunen som förvaltar fastigheten och har även haft kontakt med skolans rektor om händelsen, berättar Amanda Lindström på MÖS.

Orsaken till lukten är inte identifierad men troligen har den att göra med den ombyggnad av pojkarnas omklädningsrum som just nu pågår. I MÖS kontakt med rektorn har också framkommit att det inte luktat konstant, utan periodvis.

För att ta reda på källan till lukten ska en så kallad luktdagbok nu föras under de kommande två veckorna. Skolan har även kontakt med representanter för Bravida, som gör ombyggnadsjobbet, för att höra om de har några teorier.

– Man ska försöka ringa in fenomenet för att se om det går att hitta en orsak. Sedan ska vi ha en ny kontakt för att se vad man kommit fram till och om problemet kvarstår eller inte.

– Rektorn är väldigt engagerad i frågan. Skolan jobbar med fallet och gör de insatser som är ålagda att göra, understryker Amanda Lidström.

Utöver luktproblemet noterades ytterligare tre brister vid MÖS besök. Dels hittade man en spricka i ett golv i en expeditionshall, vidare hittades en fuktskada i ett tak i en korridor, samt att en av fastigheterna hade en spricka i fasaden ut mot skolgården.

Annons

Samtliga brister kan medföra olika miljöproblem om de inte åtgärdas och har kommunicerats med Richard Ahlin, på kommunens fastighetsavdelning, som är den som har ansvaret för Vasaskolan.

Därifrån har man redan kontaktat en entreprenör som ska åtgärda skadan i golvet. Vad gäller de övriga bristerna har Ahlin bett att få återkomma om en månad då han inte har kunnat få fram svar omgående.

– Han har fått klartecken för det. Nu har vi ställt ett antal frågor och väntar på svar och får sedan förhålla oss till dem. Anser vi inte att de är rimliga avseende tid och åtgärd så får vi återkomma med krav, säger Amanda Lidström.