De senaste 20 åren har Simsjön blivit allt mer populärt för året runt-boenden. Fritidshusen byggs om, byggs till eller ersätts av helt nya hus.

Arne Lorentzon har genom sina bolag byggt upp ett fastighetsimperium med sin tyngdpunkt i Skövde. Han såg tidigt möjligheten att göra om Simsjön till nästa stora stadsdel och köpte på sig hundratals hektar mark. Sedan dess har det däremot stått still.

— Jag har varit på kommunen eftersom inget händer. Det satsas ute i Stallsiken, men det räcker inte. Det behövs ett antal nya villaområden, säger Arne.

Stor efterfrågan

Det kommunala planmonopolet sätter stopp för Arnes önskemål om en expanderande stadsdel på berget.

— Intresset från folk finns. Det ringer någon varje vecka som vill köpa tomt och bo i Simsjön och alla undrar varför jag inte kan göra något. Kommunen vill ju inte.

Det behöver inte vara ett stort projekt för att Arne ska bli nöjd.

— Man kan ta fram små områden, för att åtminstone visa att man vill. Det är synd att de inte lyssnar.

Finns i planen

Skövde kommun har tidigare visat ett intresse för att exploatera Simsjön, och enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) är det ett intresse som kvarstår. Konkreta förändringar ligger dock troligtvis långt fram i tiden.

Annons

— Vi jobbar med olika exploateringsområden just nu. Vi har Stadsskogen och Trädgårdsstaden som vi håller på med. Det finns ju däremot med i vår översiktsplan att titta på Simsjön och påbörja det arbetet, förklarar Katarina Jonsson.

Börjar i Hentorp

Katarina hör vad Arne Lorentzon säger, men menar att man inte kan satsa på alla ställen exakt samtidigt.

— Däremot så ingår ju Simsjön lite i planprogrammet för Hentorp som ska påbörjas. Då kan vi börja titta på hur vi ska knyta samman Simsjön med resten av staden och hur vi ska lägga vägarna.

”På lång sikt”

För tre år sedan köpte Skövde kommun 57 hektar mark intill Simsjön, för 3,6 miljoner kronor.

— Simsjöområdet är ett av områdena som pekas ut i vår översiktsplan, som framtida bostadsområde. Därför är det bra att vi redan nu som om huset. Det behövs om via ska nå de 60 000 vi har som målsättning till 2025. Men också om vi ska bli fler därefter, sa Katarina i samband med köpet.

Katarina poängterade däremot även att det är ett arbete som sker på många års sikt.

ÖP 2025 beskriver området som "utredningsområde", än finns alltså inga färdiga planer. Och någon fördjupningsutredning har ännu inte startat.

Beundrar Arne

Katarina har inte mycket att kommentera gällande Arne Lorentzons ilska gentemot kommunen.

— Arne är en väldigt driven person. Jag beundrar honom, eftersom han kan se längst utanför boxen. Nu är det däremot så att det här inte ligger oss närmast. Vi har andra projekt som inte kan vänta, säger Katarina.