Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände idag avtalet med Lorentzon City AB- Bolaget betalar sex miljoner kronor för 1 700 kvadratmeter på fastigheten Soldaten 4.

En detaljplan finns som ger bolaget möjlighet att bygga 30 lägenheter med någon typ av verksamhet på bottenvåningen.

LÄS MER: Ett steg närmare hyreshus vid Mörkekorset