Den anställde har under året tränat på Kriminalvårdens gym utan att redovisa timmarna. Han har i samtal med ansvarig chef uppskattat att tiden som gått åt till träning på arbetstid inte varit så omfattande. Den anställde ska ha uttryckt stor förvåning när han fått klart för sig att det enligt ledningens uppgifter totalt rörde sig om 67 timmars träning på arbetstid.

Kriminalvårdens personalansvarsnämnd konstaterar i sitt beslut att den anställde under tidsperioden från och med den 1 april 2016 till och med den 9 september 2016 vid ett stort antal tillfällen brutit mot skyldigheterna i anställningsavtalet genom att ha tränat på arbetstid på anstalten Tidaholms gym. Nämnden ser allvarligt på det inträffade då det skett systematiskt och under förhållandevis lång tid. Nämnden noterar att den anställde varit ångerfull och bett om ursäkt för det inträffade. Disciplinpåföljden beslutas bli tio dagars löneavdrag samt erinran om att fortsatt liknande misskötsamhet kan påverka anställningen inom Kriminalvården.

Beslutet om löneavdrag får inte verkställas förrän beslutet har prövats slutligt. Den anställde har tre veckor på sig att väcka talan mot beslutet från den dag beslutet delgivits.