Fyndet av en meteorit av aldrig tidigare skådat slag har fått uppmärksamhet i media över hela världen. Från The New York Times i USA, till BBC i Storbritannien och vidare till The Hindu i Indien, meteoriten som kallas Österplana 65 blev en världssensation när forskningsrapporten släpptes om fyndet.

Österplana 65

Resterna från en meteorit hittades 2011 på Thorsbergs stenhuggeri på Kinnekulle.

Det har tidigar..

Österplana 65

Resterna från en meteorit hittades 2011 på Thorsbergs stenhuggeri på Kinnekulle.

Det har tidigare gjorts runt 100 fynd på platsen, men det skulle visa sig att det denna gång var frågan om något helt annat, en utdöd meteorit och den enda av sitt slag.

Det unika fyndet visar på att meteoriterna som fallit i nutid inte nödvändigtvis behöver representera hela solsystemets historia. Upptäckten visar att det finns delar av historien som människan inte känner till.

Kinnekullefyndet är en fossil meteorit som låg i avlagringar 470 miljoner år gamla.

Fyndet blev en världssensation i internationell media.

— Det är ju fantastiskt roligt att se intresset. Forskningen har pågått under 24 år på Kinnekulle, säger Birger Schmitz professor i kärnfysik vid Lunds universitet.

Unik upptäckt

Han berättar att meteoriten hittades i avlagringar som är 470 miljoner år gamla. Upptäckten gjordes vid Thorsbergs stenhuggeri på Kinnekulle. Runt 50 000 meteoritfynd har gjorts på jorden, men just denna är något helt annat. Det handlar om något som forskarna kallar en "utdöd meteorit". Dessa existerar alltså inte i nutid.

— Det kittlar fantasin. Fyndet är det enda som hittats av sitt slag, det finns inga likheter, säger Birger Schmitz.

Annons

Professorn i kärnfysik menar att det nu öppnas ett helt nytt forskningsfält. Meteoritfynd är grunden till all forskning om solsystemets historia, men forskningen kan nu kastas om helt. Forskare har byggt modeller på solsystemets bildande utifrån de fynd som tidigare har gjorts, men Kinnekullefyndet visar att det finns delar av solsystemets historia människan inte känner till. Det kan i sin tur komma att påverka synen på livets historia.

— Livet på jorden kan ha påverkats av astronomiska processen, säger han.

Meteoritfyndet gjordes först av Mario Tassinari bosatt i Vinninga. Han har sedan starten på forskningen på Thorsbergs stenhuggeri samarbetat med Birger Schmitz. Kinnekullefyndet hittades 2011 och Mario Tassinari skickade därefter prover ner till Lunds universitet för tester. Det tog fem år och krävde forskares kunnande över hela världen för att komma fram till resultatet: det är en utdöd meteorit som har hittats.

— Vi har hittat något extremt som inte har gjorts förut. Det är nytt för världen. Vi är pionjärer, säger Mario Tassinari.

Fortsätter vidare

Efter 24 år av forskning har flera upptäckter gjorts, men denna är den största. Mario Tassinari är dock inte beredd att avsluta arbetet än.

— Våra fynd har ändrat jordens historia flera gånger. Vi måste fortsätta vidare, säger han.

Hela livet har han ägnat åt fynd i mark och berg. Allt började som 15-åring i Bologna i Italien och sedan har stora delar av livet har gått åt till sökandet efter nya fynd.

— Var och en är tokig på sitt sätt. Man behöver inte vara tokig, men det underlättar, säger han.