Måndagen den 9:e december var en av de första med riktig vinterkyla och snö. Trots kylan och mörkret spred sig en värme i logehuset på Villagatan i Skövde, när Logen Camulus bröder hade julavslutning med särskilt inbjudna gäster.

Liselott Wendt från sällskapet Jultomtarna i Skövde och Lena Andersson, lekterapeut på Barn- och ungdomsmedicin på Skaraborgs sjukhus fick ta emot gåvor från bröderna och från Stiftarbroder Ronald Holmströms minnesfond.

Jultomtarna fick 46 500 kronor ur Ronald Holmströms fond och bröderna i Logen Camulus skänkte via egen insamling 12 000 kronor till Barn- och ungdomsmedicin.

Jultomtarna i Skövde delar ut presentkort på kläder och skor till barn- och ungdomar som behöver extra hjälp kring jul, och Barn- och ungdomsmedicin arbetar med sjuka barn på Skaraborgs sjukhus och köper in till exempel leksaker och annat för att göra sjukhusvistelsen mindre tyngande.

Logen Camulus av Förenade Gamla Druid Orden har funnits och verkat för välgörenhet och förbrödring i Skövde i 50 år.

Avsändare: Tomas Bengt Monsén