Med en mandatfördelning som idag och förutsatt att partiernas företrädare röstar i enlighet med sitt respektive parti skulle detta innebära en majoritet i Skövde kommunfullmäktige om frågan kommer upp. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna svarar alla 'ja' på frågan.

Så enkelt blir det dock kanske inte. Moderaterna har ännu inte svarat på frågan. De har 15 av 61 mandat i Skövde kommunfullmäktige i dag och styr kommunen tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Inte heller Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har svarat på frågan.

Så här svarar Malin Ask, valledare för Socialdemokraterna i Skövde, på frågan ”Kan du lova att barngrupperna i Skövde förskolor blir mindre än i nuläget?”:

”Våra prioriterade mål för förskolan är att kommunen ska stärka kvaliteten i förskolan genom fortsatt utbyggnad och genom att minska barngruppernas storlek, i synnerhet för de yngre barnen. Personaltätheten behöver höjas.”

Ulrica Johansson, centerpartistiskt kommunalråd i Skövde, uttrycker sig så här:

”För Centerpartiet är det viktigt att arbetsmiljön är bra och trygg för både barn och personal i våra förskolor. En del i detta är att jobba för att grupperna blir mindre.”

Gabryjel Blom, kommunpolitiker för Vänsterpartiet, svarar så här:

”Ja detta är en av de viktigaste frågorna. Vi måste anställa mer personal. Antalet barn i grupperna måste minskas för att tillgodose behoven. Vi måste ge förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt arbete och leverera undervisning och verksamhet av god kvalité. Barngruppernas storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling tillgodoses.”

Annons

Kristdemokraterna vill lagstifta om mindre barngrupper i förskolan: ”Vi Kristdemokrater värnar barn och ungas uppväxtvillkor.” skriver Marianne Gustafson, ordförande för Kristdemokraterna Skövde.

Även Liberalerna svarar alltså 'ja' på frågan, genom kommun- och regionpolitikern Ulla-Britt Hagström: ”Det är givetvis ambitionen att barngrupperna ska bli mindre. Men olika grupper kan vara olika stora beroende på ålderssammansättning, personalstyrka, lokaler osv.”

Även FI, som inte har någon plats i Skövde kommunfullmäktige i dag, svarar 'ja' på frågan. En annan utmanare, Medborgerlig samling, har inte svarat på frågan.

Frågan om mindre barngrupper i förskolan har tagits upp i Skövde kommunfullmäktige tidigare. År 2014 röstades ett förslag om mindre barngrupper i förskolan ned av Skövde kommunfullmäktige. Skolnämndens dåvarande ordförande Anders G Johansson (M) riktade i samband med detta skarp kritik mot förslagsställaren Jasmin Vizlin (MP), eftersom det inte stod klart hur en minskning av barngrupperna skulle finansieras.