Skövde växer, invånarna blir fler och inpendlingen ökar. Men det har också påverkat trafiksituationen i stan. Det är ont om parkeringar, det är krångligt att ta sig genom stan för både cyklister, bilister och tung trafik.

Det vill Alliansen i Skövde lösa genom att storsatsa på infrastrukturen under de kommande tre åren.

Satsningarna presenterades på en presskonferens på en balkong i studentskrapan i Boulognerskogen med utsikt över Skövde. Medverkade gjorde en representant för varje parti i den borgerliga alliansen som styr Skövde: Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C), Ulla-Britt Hagström (L) och Jan Sandelius (KD).

Politikerna beskriver satsningarna om 400 miljoner kronor de kommande tre åren som en historisk satsning på infrastrukturen i Skövde.

Bland förslagen finns:

• På Modeparkeringen vill man investera 185 miljoner kronor i ett modernt p-hus med 600 platser. Där kommer även finnas stationer för laddning av elfordon. Byggstarten är 2017 och parkeringshuset ska ägas och drivas i kommunal regi. På tidningens fråga om vad det kommer att kosta att stå där svarade Leif Walterum att det är för tidigt att säga.

Annons

Satsningar på infrastruktur som Alliansen vill göra

Detta är satsningar som räknas upp av den borgerliga alliansen som styr Skövde i ett underlag t..

Satsningar på infrastruktur som Alliansen vill göra

Detta är satsningar som räknas upp av den borgerliga alliansen som styr Skövde i ett underlag till presskonferensen om satsningar på infrastruktur i staden.

Parkeringshus Mode 600 platser, 185 mkr, byggstart 2017

Vägar

Reinvesteringar gata, 36 mkr, löpande

Stationsgatan, 24 mkr, 2017

Staketgatan, 10 mkr, 2016-2017

Mörkerkorset, 32 mkr, 2018-2019

Nolhagavägen Österut mot väg 200, 33 mkr, 2018-2019

Nolhagavägen till Stallsiken ink korset Elins/coop, 20 mkr

Korsningen Stallsiken-Metallvägen, 8 mkr

Metallvägen, 10 mkr, 2018

Trafikplats Aspö, 15 mkr, 2016-2017

Trafikplats Norra Ryd, 30 mkr, 2016-2017

Tvåfält Vadsbovägen, 4 mkr

Vipan Coop, 10 mkr

Gruvgatan, 3 mkr

Gång- och cykelvägar

Nolhagavägen-Hasslumsvägen, 3 mkr, 2018

Östergatan-Bäckvägen, 2 mkr, 2017

Belysning Aspö-Hasslum och till Billingen, 4 mkr, 2019

Separera gång och cykel på huvudvägnät, 18 mkr, löpande

Kollektivtrafik

Busskörfält Vadsbovägen, 10,5 mkr

Ombyggnad hållplatser, 5 mkr, löpande

Bulleråtgärder 20 mkr, löpande

Miniresecentrum i Södra Ryd, 6 mkr, 2017-2018

Utredning väg Simsjön planprogram, 1 mkr, 2017

• 36 miljoner kronor satsas på gatunätet. Stationsgatan byggs om under 2017, Staketgatan byggs om, det skapas en ny korsning i Mörkekorset och Hjovägen byggs om under 2018.

• Vid handelsområdet Stallsiken ska Metallvägen byggas om, liksom infarten till den. Nolhagavägen från Trädgårdsstaden mot väg 200 ska byggas ut. Dessutom ska korsningen vid Elins Esplanad och Coop byggas om. Det här projektet pågår under 2018-19.

• Vid Aspö byggs korsningen om så att infarten till det nya bostadsområdet underlättas. Dessutom vill Alliansen skapa en ny trafikplats vid väg 26 så att nya etableringar stärks.

• För att underlätta situationen vid Hallenbergsrondellen vill man skapa en anslutning från väg 49 mot Hentorp via Gruvgatan så att den tunga trafiken får en alternativ väg. Samtidigt vill man bygga om korsningen vid kvarteret Vipan och in till Coop Extra.

• Det blir även satsningar på gång- och cykelnätet: Omkring 30 miljoner kronor satsas bland annat på belysning och att separerar gång- och cykelväg från övrig trafik.

• 40 miljoner kronor satsas på att underlätta för kollektivtrafiken, bland att ska busskörfälten förbättras utmed Vadsbovägen, det ska göras bulleråtgärder och hållplatser ska funktionsanpassas och ändras så att de möter det ökade behovet när pendlingen växer. Tillsammans med Trafikverket skapas också fler pendelparkeringar på olika platser i Skövde.

• I Södra Ryd byggs ett miniresecentrum.

Allt detta presenterades vid en presskonferens, som vi livesände i från. Om en stund kan du se reprisen här ovan.

Artikeln uppdateras.