Är vi på väg mot ett tiggeriförbud eller arbetar vi mot tiggeriförbud? Så verkar frågan vara idag. Det startade med att den skånska kommunen Vellinge fick tillstånd att införa lokalt tiggeriförbud. Tidningen Dagens Samhälle gjorde en rundringning till Sveriges samtliga kommuners kommunstyrelseordföranden i januari i år. 25 kommuner ville införa förbud, särskilt kommuner i Skåne.

Ingen har som väl är uttryckt något om sanktioner mot de fattiga tiggarna. Det måste förhoppningsvis vara möjligt att vara fattig och försöka göra vad man kan för att förbättra sin och sin familjs situation, även om det handlar att sitta utanför en port och frysa.

Det kan heller inte vara på sin plats att förbjuda medborgarnas möjlighet till en hjälpande hand. Skulle i så fall inte Frälsningsarmén få stå ute på torget med sin ”kokande gryta”eller samla in pengar till nödlidande på olika sätt?

Om man nu tror att det är kriminella ligor som utnyttjar tiggare, är det ju där man ska börja. Brottsförebyggande rådet har tagit fram två nya brottskoder för att kunna lagföra kriminella ligor som tvingar människor att tigga.

Vi ska satsa på säkerhet för dem som vistas i vår kommun. Vi i Skövde ska inte sätta gränser för att be om hjälp eller att ge hjälp. Ett förbud för romerna ger fel signaler till utsatta människor.

Vi har goda exempel på samarbeten mellan till exempel kyrkor och andra ideella verksamheter i civilsamhället och kommunerna. Att tigga kan vara en sista utväg även om det kan upplevas ovärdigt för en människa att behöva tigga.

Annons

LÄS MER: Mariestad kan införa förbud- har samma åsikt som M i Skövde

LÄS MER: M vill förbjuda tiggeri

LÄS MER: Därför är tiggeriförbud ett dyrt och dåligt förslag

LÄS MER: Dags för ett internationellt tiggeriförbud

Liberalerna i Skövde är starkt emot att införa tiggeriförbud. Samtidigt vill vi verka för att avtal mellan Sverige med Rumänien och Bulgarien får ett mera konkret innehåll, där romernas situation tas på allvar i respektive ”hemland”.

Liberalerna Skövde med Ulla-Britt Hagström, ordförande, Christer Winbäck, gruppledare, Elin Elfverson, styrelseledamot, Jacqueline Tjällman, presidieledamot