Som lärare i bland annat historia och samhällskunskap höll hon en djup analys över hur Europa-samverkan startade och betonade inte minst vikten av fred. Liberalerna står för att samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. Men Liberalerna anser också att EU måstereformeras och moderniseras. Demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och miljö, forskning, handel, migration, fri rörlighet och brottsbekämpningska prioriteras.

Annika tryckte särskilt på frågor som: Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter Ja till EU:s sociala pelare Inrätta ett Europas FBI och en europeisk åklagarmyndighet Inför en europeisk koldioxidskatt.

Vid årsmötet presenterades valanalys och rekommendationer av Nils Carlsson. Verksamhetsberättelsen där alla med uppdrag hjälpts åt att skriva sin del presenterades av Ulla-Britt Hagström.

Till styrelsen nyvaldes:

Marie-Louise Fahlström, Nils Carlsson, Jan-Håkan Otterberg och Mikael Wendt varav de senare flyttat tillbaka till Skövde. Till ordförande och viceordföranden omvaldes Ulla-Britt Hagström, Petter Fahlström och Jacqueline Tjällman. Till styrelsen omvaldes också Elin Elfverson, Christer Winbäck, Anders Edeskär-Wennberg, Viola Lindén, Johan Ekström, Stig Larsson, Elisabeth Fläring, Kay Henningsson, Vanja Ekström och Birgitta Lövgren.

Annons

EU