Samma gäller för vatten- och avloppsförsörjning. Här tas emot beställningar för lokalvård och fastighetsskötsel. Det gäller också för anläggnings- och ledningsarbeten. Kommunens maskiner och fordon upphandlas och förvaras här.

Och mycket mera.

En grupp från Liberalerna i Skövde var mycket imponerade av utförarorganisationen på Verkstadsvägen. Hans Cederlund, chef för Arbetsavdelningen informerade om vad som uträttats under 2016.

Han tryckte också på det miljöarbete som pågår. Ett exempel är fossilfritt bränsle för tunga maskiner. Lars-Göran Palm berättade om sin verksamhet med ansvar för gator, trottoarer, GC-vägar, skyltar mm. Alla parkeringsautomater i Skövde har bytts ut till moderna. Infrastruktursatsningar måste hinna före stora byggprojekt. Lars-Göran har ett extra bekymmer att följa upp att fiberföretagen återställer gator och trottoarer efter grävningen. Vissa slarvar med detta trots avtal.

Annika Holmén, enhetschef för vatten och avlopp berättade om lokalt omhändertagande av dagvatten för frågvisa Liberaler.

Det är viktigt för politiker att möta de tjänstemän som har expertkunskaper. Dock är det ingen som vet hur många grävda brunnar som finns i kommunen.