Kommunen har ansvar för närmare ett 80-tal lekplatser. När budgeten sattes för 2018 höjdes det kommunala anslaget till lekplatserna från 1,5 till 2 miljoner kronor. Bland annat som en följd av detta har man inlett en översyn i syfte att se hur lekplatserna kan utvecklas på olika sätt.

– Vi gör alltid en årlig säkerhetsinventering och gör akuta åtgärder efter behov. Nu tittat vi också på lekplatserna ur andra synvinklar för att se vad vi kan göra bättre. Om det gå att ha variation på innehållet och att ge olika lekplatser olika teman, säger stadsträdgårdsmästare Evalena Öman, som är ansvarig för hur kommunens lekplatser utformas.

– Vi ser också på hur de fungerar för dem som följer med barnen, avseende exempelvis sittplatser. När vi gjorde i ordning Florakullens lekplats vid Vasagatan skapade vi en plats även för de vuxna genom att placera dit en hammock, vilket varit uppskattat.

Öhman konstaterar att det finns många önskemål och åsikter om lekplatsernas utformning, men man vill också ha fler infallsvinklar, inte minst från barnen.

– Kan vi komma i kontakt med barn som använder lekplatsen vill vi gärna göra det, så vi vet vad de vill ha. Det är också därför vi har gjort en koll under sommaren, då lekplatserna används, säger Evalena.

Annons

Under rundresan konstaterade Evalena att en del lekplatser hade namn medan andra inte hade det. Efter det har man uppmanat användarna att komma med förslag på namn i den mån de inte finns.

– Vi har tänkt sätta upp skyltar på alla lekplatser med kontaktuppgifter till en ansvarig för just den lekplatsen. Med namn och nummer på lekplatsen är det lättare att ange vilken det handlar om när man gör anmälan. Dessutom innebär ett namn att det blir en mer medveten plats för folk, säger Evalena.

På frågan om det finns något som en lekplats inte kan vara utan finns ett givet svar.

– Gungor. Det vill barn ha och de har en viktig funktion för den motoriska träningen. Trenden är att det är mycket fokus på motorik och stimulans till fantasilek.

– Ambitionen är att barnen ska använda alla sinnen. Sedan är det också bra att försöka koppla in den natur som finns i närheten. Lekplatser där alla kan trivas är målet, säger Evalena.

Det har uttryckts önskemål om att kommunen ska köpa in en gunga anpassad för rullstolar, hur ser du på det?

– Vi håller på och tittar på det. Bland annat har jag haft kontakt med tre olika tillverkare. Men det är ganska komplext då det är en speciell utrustning som ställer höga krav på säkerheten runtomkring. Vi ska försöka hitta en lösning men än så länge har vi den inte, säger Evalena Öman.