På lekplatsen finns ett antal gungor som sett sina bästa dagar medan sandunderlaget beskrivs som äckligt. Dessutom är staketet trasigt och utgör därmed en skaderisk.

Mattias Grimstoft är född och uppvuxen på Spånvägen, har bott där i hela sitt liv och själv lekt på lekplatsen som barn. Nu har han en dotter och vill gärna använda lekplatsen, men gör det inte längre på grund av skaderisken och den bristfälliga miljön.

– Som den ser ut nu kan vi inte vara där längre, det är rent av farligt. Ljuset runtom är också undermåligt, sju lampor är slocknade så det är kolsvart, konstaterar Mattias.

Skövdebostäder ansvarar för två andra lekplatser i området som är helt okej, om än lite slitna enligt Grimstoft. Behovet av lekytor är dock stort då det bor fler barnfamiljer bara på Spånvägen.

Annons

– Många pratar också om att Ryd ska bli mer barnvänligt rent allmänt. Det de inte gör här säger emot allt prat om att göra Ryd vackert. Jag har inget emot att de ska satsa på centrum men vi som bor vid sidan om vill också ha hjälp, säger Mattias.

Han och flera andra föräldrar har länge försökt få till en upprustning av lekplatsen, men utan resultat så här långt. Ingen vill nämligen ta ansvar för lekplatsen. Den ligger på kommunens mark, men är inte anlagd av kommunen. Bostadsområdet hör till Skövdebostäder, men där hänvisar man till att det inte finns några papper på att den någonsin tillhört bolaget.

Evalena Öman är stadsträdgårdsmästare och ansvarig för lekplatserna i kommunen. Hon känner till anläggningen på Spånvägen och medger att den har gett ett visst huvudbry.

– Den är inte anlagd eller skött av oss, men eftersom den ligger på kommunens mark kan vi inte avsäga oss ansvaret. Jag har varit i kontakt med Skövdebostäder och i väntan på en ny lösning kommer vi att göra vissa åtgärder så den följer gällande säkerhetsregler, säger Evalena.

– Rent allmänt finns ett behov av offentliga lekplatser i Ryd. Jag har också gjort en ansökan hos Boverket om att få medel att göra en lekplats med kolonilottstema och där är även Skövdebostäder med på noterna.

Inom ett år är ambitionen att allt ska vara klart. Om än med en annan placering än där den förfallna lekplatsen ligger. Öman intygar också att det kommer att hända saker även om man inte får pengar från Boverket.

– Vi kommer att skapa en ny lekplats i området inom det kommande året, säger Evalena Öman.